Svjetski dan liječnika obiteljske medicine

Dana 19.svibnja obilježavamo dan liječnika obiteljske medicine. Tim povodom svim obiteljskim liječnicima, predsjednica Podružnice Mostar prim.doc.dr.sc. Amra Zalihić uputila je čestitku, kao i prim.prof.dr. Zaim Jatić, predsjednik Udruženja liječnika obiteljske medicine FBiH.

“Drage kolege, danas je Dan liječnika obiteljske medicine i Svjetska Wonca, kao naša krovna institucija dala je moto akcije: ‘Gradimo budućnost s obiteljskim liječnicima ‘. Budućnost možemo graditi jedino ujedinjeni. Nema veće snage u zdravstvu od naše jer ni jedna druga služba nema toliki broj liječnika. Bojim se da se mi još uvijek sami ne doživljavamo i da još uvijek tražimo svoje mjesto. Nepotrebno, jer mi smo temelj zdravstva, baza, ulazna vrata u zdravstveni sistem. Tako se moramo i ponašati. Znam da smo pritisnuti sa svih strana, iscrpljeni do maksimuma pandemijom i zahtjevima pacijenata. Ja vas molim da pokušate sačuvati sebe, svoje zdravlje i svoj mir. I nadam se da će mladi obiteljski liječnici zadobiti mjesto u društvu koje im pripada i koje zaslužuju.

Sretan nam svima Dan liječnika obiteljske medicine!” kazala je prim.doc.dr.sc. Amra Zalihić.

“Poštovane kolegice i kolege, upućujem vam u ime Udruženja liječnika obiteljske medicine iskrene čestitke povodom 19. svibnja, dana obiteljske medicine. Svjetska WONCA je moto akcije za dan obiteljske medicine izabrala :’Gradimo budućnost s obiteljskim liječnicima!” ističući četiri osnovna stuba: timski rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnos s pacijentima, nove tehnologije i obiteljski liječnici. Čestitamo vam na uloženim naporima i radu na suzbijanju posljedica Covid-19 pandemije u vašim sredinama. Obiteljska medicina sigurno je svojim radom jedan od najuspješnijih segmenata zdravstvenog sustava koji se suprotstavio ovoj globalnoj pošasti. Želim naglasiti da kada gledamo u budućnost možemo biti zabrinuti jer je obiteljska medicina zaista ugrožena u Bosni i Hercegovini u više ključnih segmenata: broj liječnika i timova, edukacija novih specijalista (u zadnjih deset godina od svih specijalizacija bilo je manje od 9% iz obiteljske medicine), kontinuirana medicinska edukacija, uvođenje novih tehnologija, način financiranja i društveni ugled. Imamo li snage promijeniti situaciju? Možemo li podići svoj glas i tražiti promjene? Svi znamo da bez dobre obiteljske medicine nema ni dobre i učinkovite zdravstvene zaštite svih stanovnika. Tijekom ove godine pored niza manjih edukacijskih događaja planiramo i cjelodnevni simpozij ‘Dijabetes i hipertenzija’ (09/ 21. g) i 10 kongres Forum obiteljske medicine (29-31.10.2021. g). Molimo vas za aktivno sudjelovanje na ovim događajima kao i u radu vaših podružnica.” rekao je predsjednik Udruženja liječnika obiteljske medicine, prim.prof.dr. Zaim Jatić.

U okviru Svjetskog dana liječnika obiteljske medicine u Edukacijskom centru Doma zdravlja Mostar prezentirani su radovi 5 specijalizanata:

-Dr. Marina Milić s temom “Statistika pacijenata po spolu i dobi oboljelih od COVID-19 u febrilnom punktu Doma zdravlja Mostar.

-Dr. Andrea Bilić s temom “Koji je parametar diferencijalne krvne slike najznačajniji znak lošeg ishoda bolesti uzrokovane korona virusom (Covid-19)?

-Dr. Darija Erić Pehar s temom “Utjecaj Covid -19 pandemije na riziko faktore u pacijenata oboljelih od diabetes mellitusa u Domu zdravlja Mostar.”

-Dr. Ana Marija Grbešić s temom “Klinička slika Covid -19 infekcije u odnosu na komorbiditete”.

-Dr. Biljana Milić s temom” Impakt lumbalnog bola na stepen funkcionalnog oštećenja i dužinu trajanja bolovanja”

Čestitamo specijalizantima na odličnim prezentacijama i kvalitetnim radovima.