Zahvaljujemo se tvrtki Axa-tel d.o.o. Mostar

Dom zdravlja Mostar se zahvaljuje tvrtki Axa-tel d.o.o. Mostar na donaciji nove PBX telefonske centrale i IP telefona za ambulantu obiteljske medicine Balinovac – Panjevina.

Ova vrijedna donacija uvelike će olakšati svakodnevnu komunikaciju i rad sa našim pacijentima.

Srdačno se zahvaljujemo!