Odjel za liječenje, patronažu i palijativnu njegu u kući

Voditelj Odjela

Sandro Avmedovski, bachelor sestrinstva

e-mail: sandro.avmedovski@dzmostar.com

Glavna sestra Odjela

Violeta Vekić, dipl.med.sestra

e-mail: violeta.vekic@dzmostar.com

telefon: 036/335 592

e-mail: kucnanjega@dzmostar.com

Radno vrijeme Centra

I smjena od 7:00 do 14:30, II smjena od 12:30 do 20:00

Subota: od 7:00 do 12:30

Pauza: od 10:00 do 10:30 i 16:00 do 16:30 sati

Kućna njega djeluje od rujna 2010 godine kao odsjek Odjela obiteljske medicine. Od 2012 godine, sistematizacijom Doma zdravlja,  preimenuje se u Odjel kućne njege, rehabilitacije i palijativne skrbi, te ima voditelja odjela, glavnu sestru, dispečera i  osam  medicinskih sestara/tehničara.Usluge koje pruža Odjel za liječenje ,rehalibitaciju i palijativnu njegu u kući, uz nalog obiteljskog liječnika su sljedeće:

 • Kompletna njega nepokretnog i teško pokretnog pacijenta
 • Prevencija komplikacija dugotrajnog ležanja
 • Aktivno i pasivno razgibavanje
 • Davanje intravenske injekcije u stanu bolesnika
 • Davanje intramuskularne injekcije u stanu bolesnika
 • Davanje sc injekcije u stanu bolesnika
 • Davanje intravenske infuzije u stanu bolesnika
 • Primjena klistira u stanu bolesnika
 • Priprema i primjena peroralne i lokalne terapije
 • Uzimanje dijagnostičkog materijala
 • Toaleta i previjanje rana
 • Primjena terapije kod terminalnog bolesnika
 • Promjena podloge i previjanje stome
 • Kateterizacija mokračnog mjehura
 • Mjerenje i registracija vitalnih funkcija
 • Poduka pacijenta i obitelji za samozbrinjavanje
 • Hranjenje bolesnika na usta ili putem postavljene sonde
 • Ostale usluge
 • NAPOMENA: usluge koje se odnose na higijenu pacijenta, te pripremu i primjenu peroralne i lokalne terapije, mogu koristiti isključivo pacijenti koji nemaju nikakvog skrbnika.

Cjenik usluga Odjel za liječenje,rehabilitaciju i palijativnu njegu u kući:

cjenik za neosigurane osobe možete pogledati OVDJE.