Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa od 03.01.2024. godine

Odluku o izbor kandidata za prijem u radni odnos broj: 1-37/24 možete preuzeti na ovome linku: ODLUKA