Odluka o izboru najuspješnijeg ponuditelja i dodjela ugovora

broj: 16-37/24 od 05.01.2024. godine

Odluka o izboru najuspješnijeg ponuditelja i dodjeli ugovora za nabavku reagensa i potrošnog materijala za automatski biokemijski analizator Beckman Coulter za potrebe Doma zdravlja Mostar možete preuzeti na ovome linku: ODLUKA