Odluka o poništenju postupka nabave led rasvjete

Broj: 2317-37/22 – ožujak 2022 godine

Odluku o poništenju postupka nabave plina za grijanje možete preuzeti na ovome linku: ODLUKA