Služba epidemiologije, higijene i socijalne medicine

Glavni tehničar Službe

Julijan Čuljak, dipl. med. tehničar

e-mail: julijan.culjak@dzmostar.com

telefon: 036/335-554

e-mail: hes@dzmostar.com

Radno vrijeme Službe

Radno vrijeme: od 07:00 do 14:00

Administrativni poslovi: od 14:00 do 15:00

Pauza: od 10:00 do 10:30 sati.

Subotom, nedjeljom i blagdanima Odjel ne radi

Higijensko epidemiološka služba kontinuirano prati kretanje zaraznih bolesti. Obavlja nadzor nad provedbom mjera dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije i provođenje postupaka protu epidemijske DDD i praćenje zoonoza. Planira i vrši nadzor nad poslovima obvezatne preventivne DDD.

U slučaju sumnje na epidemiju neke zarazne bolesti provodi sve radnje u cilju otkrivanja izvora zaraze kao što su epidemiološki izvid,ankete oboljelih i njihovih kontakata itd. Prima prijavu oboljenja –smrti od zarazne bolesti i dodatni obrazac za prijavu Tuberkuloze na osnovi kojih prati epidemiološku situaciju na području općine Mostar.

-Provodi zdravstveni odgoj i prosvjećivanje bolesnika i članova njihove obitelji.

-Vrši nadzor nad kretanjima masovnih nezaraznih bolesti,proučava njihovu pojavnost te istražuje etiologiju istih.

-Prati i analizira čimbenike za pojedine kronične bolesti,predlaže

mjere i postupke prevencije te sudjeluje u njihovom organiziranju i provođenju.

-Vrši nadzor nad oboljelim od hepatitisa i drugih prenosivih bolesti.

-Vrši zdravstveni nadzor nad osobama koje rade u prometu s namirnicama (sanitarne iskaznice).

– Organizira i vodi tečajeve o načinu stjecanja znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica.

-Organizira rad na suzbijanju epidemija i vrši nadzor nad rizičnim objektima (škole, vrtići, domovi za nemoćne i sl.)

-Vodimo mjesečnu statistiku naše službe, i također radimo tromjesečnu statistiku rada svih službi Doma zdravlja Mostar .

-Vodimo zdravstvene registre te nadziremo i upravljamo skladištenjem i uništavanjem medicinskog otpada.

-Vrši deviperizaciju, odnosno uništavanje ili repelenciju (odbijanje) gmizavaca, prvenstveno guštera i zmija, upotrebom kemijskih sredstava odnosno primjenom kemijskih metoda.

U suradnji smo sa Federalnim i županijskim zavodima za javno zdravstvo, sudjelujemo na koordinaciji zajedničkih poslova a sve u cilju unapređivanja zdravlja pučanstva.

Služba broji pet djelatnika osposobljenih za obavljanje DDD poslova i posjedujemo prostorije za skladištenje otrova i svu opremu propisanu pravilnikom o DDD mjerama (topli zamagljivači,hladni zamagljivači,motorne prskalice i ostalo).

Cjenika usluga odjela epidemiologije, higijene i socijalne medicine:

Sanitarni pregled – 40 KM ( napomena:sanitarni pregled za zdravstvene djelatnike koji uključuju samo bris grla i bris nosa iznosi 25 KM prema Federalnom pravilniku)

Tečaj sanitarnog minimuma – 50KM

Brisevi površina – 15 KM

Cijena DDD usluga po:

Deratizacija – 0,30 KM/m2, za površine do 70 m2 cijena deratizacije je paušalna od 20 KM

– Dezinsekcija – 0,50 KM/m2

– Dezinfekcija – 0,30 KM/m2