Služba obiteljske medicine

Voditelj Službe

doc. dr. sc. Edita Černy Obrdalj, spec. obiteljske medicine

e-mail: edita.cerny-obrdalj@dzmostar.com

Glavni tehničar Službe

Igor Maslać, magistar fizioterapije

e-mail: igor.maslac@dzmostar.com

telefon: 036/335-583

Odjel obiteljske medicine s patronažom organiziran je kroz rad 36 timova obiteljske mediicne koji pružaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu koje gravitira Domu zdravlja Mostar, točnije njegovim registriranim korisnicima. Timovi rade na 18 lokaliteta u gradu i prigradskim naseljima. Najveći broj timova (10) radi u središnjoj zgradi Doma zdravlja.

Tim obiteljske medicine sačinjava liječnik (specijalist obiteljske medicin ili liječnik s dodatnom edukacijom iz obiteljske medicine) i jedna ili dvije medicinske setre/tehničara (s dodatnom edukacijom iz obiteljske medicine), koji pružaju neprekidnu zdravstvenu zaštitu registriranim pacijentima starijim od 6 godina. Zdravstvena zaštita se provodi kroz rad u ambulanti i u kućnom liječenju. Jednom tjedno (prema postojećem rasporedu) pacijentima je omogućeno vađenje uzoraka krvi u ambulanti i prijevoz uzoraka krvi i urina do laboratorija.

Zdravstvena zaštita koja je obuhvaćena obiteljskom medicinom podrazumijeva:

 • zdravstveno savjetovanje i promicanje zdravlja,
 • preventivne preglede,
 • ambulantne preglede i dijagnostiku,
 • praćenje kroničnih bolesnika,
 • propisivanje terapije,
 • upućivanje na dodatne preglede,
 • dijagnostiku i bolničko liječenje,
 • zbrinjavanje hitnih stanja,
 • kućno liječenje
 • obradu i upućivanje na procjenu radne sposobnosti
 • izdavanje liječničkih uvjerenja, doznaka za bolovanje, obrazaca za santiarne naprave i ortopedska pomagala prema postojećim pravilnicima

Zdravstvena skrb provodi se u ambulantama i kučnom liječenju u prvoj i drugoj radnoj smjeni. Zdravstvenu uslugu bolesnik može dobiti kod svog izabranog liječnika, a u slučaju akutnog (neodgodivog) zdravstvenog problema uslugu može dobiti i u zamjenskoj ambulanti koja je navedena u radnom vremenu ambulante.

Subotom i nedjeljom bolesnici mogu dobiti uslugu u središnjoj zgradi Doma zdravlja po postojećem rasporedu istaknutom u radnom vremenu amblante.

Pregledi i kućne posjete, kao i propisivanje kronične terapije se telefonski zakazuju. U slučaju akutnog stanja pacijent će biti primljen istoga dana, a za slučaj hitnog stanja, kada pacijent nije u mogućnosti doći do ambulante, potrebno je pozvati službu hitne pomoći. Pri telefonskom zakazivanju ili dolasku u ambulantu, medicnskoj sestri je potrebno navesti osnovne podatke o zdravstvenom problemu ili zdravstvenoj potrebi kako bi bolesnik dobio pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu na obostrano zadovoljstvo.