Služba za higijenu

Voditeljica Službe

Marina Šunjić

e-mail: marina.sunjic@dzmostar.com

telefon: 036/335-505

Služba za higijenu je osnovan u listopadu 2012.god. i djeluje pri Službi tehničkog održavanja.

U Službi je uposleno 25 spremačica koje su raspoređene za rad u 18 vanjskih ambulanti i centralnoj lokaciji Doma zdravlja Mostar.

Djelatnici na Službe za higijenu obavljaju sljedeće poslove :

-održavanje reda i čistoće u radnim prostorijama

-održavanje čistoće u sanitarnom bloku

-održavanje čistoće u dvorištu oko zgrade

-prikupljanje materijala za pranje po segmentima

-obavljanje i drugih poslova po nalogu voditelja službe

Radno vrijeme spremačica prilagođeno je radu ostalih Službi i Odjela koji djeluju u sklopu Doma zdravlja Mostar.