Služba za tehničko održavanje

Voditelj Službe

Josip Kvesić

e-mail: tehnickasluzba@dzmostar.com

telefon: 036/335-505

Odjel tehničkog održavanja vrši poslove tekućeg održavanja objekata, instalacija, uređaja i okoliša. Na Odjelu je  trenutno uposleno šest djelatnika :

  • Domar – vrtlar, jedan djelatnik
  • Električar, dva djelatnika
  • Vodoinstalater, jedan djelatnik
  • Referent za grijanje i hlađenje, jedan djelatnik
  • Referent zaštite na radu, zaštite od požara i civilnu zaštitu, jedan djelatnik

Prilikom hitnih intervencija, zbog ograničenog broja djelatnika  odjela tehničkog održavanja, najbliži djelatnik odjela automatski pristupa otklanjanju kvara tražeći instrukcije djelatnika kojem je to struka.

Tijekom 2015 godine odjel tehničkog održavanja prema evidenciji, pored redovitih poslova održavanja, zaprimio je 161  radnih naloga sa preko 400 uspješno odrađenih intervencija.