Služba za zdravstvenu zaštitu zuba i usta

Voditelj Službe

mr.sc. Anka Ćorić, dr. med. dent., spec. stomatološke protetike

e-mail: anka.coric@dzmostar.com

Glavna sestra Službe

Ivana Tomić, bachelor med. radiologije

e-mail: ivana.tomic@dzmostar.com

telefon: 036/335-599, 335-515

e-mail: stomatologija@dzmostar.com

Radno vrijeme Službe

telefon: 036/335-599

I smjena od 7:00 do 14:00, II smjena 14:00 do 20:00

Pauza: od 10:00 do 10:30 i 16:00 do 16:30

Subotom do 07:00 do 14:00

Hitna stomatološka pomoć

telefon: 036/335-512

radno vrijeme: do 14:00 do 07:00, a nedjeljom i blagdanima 24 sata na dan

Najbolja prevencija u borbi protiv karijesa je redovan stomatološki pregled, a preporučuje se najmanje 2 puta godišnje.

Usluge koje nudimo:

  • Dječja stomatologija
  • Endodoncija
  • Oralna kirurgija
  • Protetika
  • Paradontologija
  • Ortodoncija

DJEČJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Dječja i preventivna stomatologija je grana stomatologije koja je primarno fokusirana prema oralnom zdravlju djece i adolescenata. Proces privikavanja djeteta traje kroz nekoliko posjeta sve dok dijete nije u potpunosti opušteno i spremno na suradnju sa stomatologom. Prva posjeta stomatologu trebala bi biti prije pojave bilo kakvih problema, bolova ili karijesa na zubima.

Dječja stomatologija stavlja veliku važnost na prevenciju i profilaksu – što znači prevenciju karijesa i bolnih stanja u djece, fluoridaciju zubi, pečaćenje fisura, sanaciju početnih karioznih lezija na mliječnim i trajnim zubima, ekstrakcija zaostalih mliječnih zubi…uglavnom nastojimo osigurati da dijete ne doživljava posjet stomatologu kao traumatsko iskustvo nego kroz igru i edukaciju razvijamo konstruktivan odnos s djetetom i podižemo kvalitetu oralnog zdravlja u djece! 

ENDODONCIJA

Endodoncija je grana stomatologije koja se bavi prevencijom i terapijom bolesti zubne pulpe i periapikalnog tkiva. Primarni cilj endodoncije je sačuvati prirodno zubalo te time odgoditi ili spriječiti protetsku terapiju. Postupci pomoću kojih se to postiže su dijagnoza i terapija boli pulpnog podrijetla, terapija vitalne pulpe, nekirurški tretman korijenskog kanala, ponovna terapija neuspjelog liječenja.

ORALNA KIRURGIJA 

Oralna kirurgija se bavi različitim kirurškim zahvatima u oralnoj šupljini. Radimo sve kirurške zahvate – od jednostavnih do kompliciranih vađenja zubi sa dizanjem režnja, vađenja umnjaka, zaostalih korjenova zubi, alveotomije i apikotomije, Također radimo usluge iz oblasti konsultativno specijalističkog savjetovanja, ekscizije fibroma i benignih epulisa usne šupljine, ostale kirurške postupke na oralnim mekim tkivima, usluge iz oblasti ortodontske pretprotetske kirurgije, kao i usluge traumatologije zuba i ostale moderne kirurške postupke po indikaciji za ustanovu polikliničkog tipa.   

Svi zahvati u oralnoj kirurgiji rade se isključivo pod lokalnom anestezijom i u potpunosti su bezbolni. Nakon zahvata pacijenti dobivaju detaljne upute o postupku nakon operacije kako bi se spriječile bilo kakve komplikacije. 

PROTETIKA  

Protetičkim radovima nadomještamo izgubljene, frakturirane, potamnjele, estetski ili funkcionalno nezadovoljavajuće zube.

Totalna i parcijalna akrilatna proteza – totalna proteza predstavlja protetsku nadoknadu koja ima za cilj da nadomjesti gubitak svih izgubljenih zuba, dok parcijalna proteza nadoknađuje gubitak jedan ili više zuba oslanjajući se na preostale zube. 

PARADONTOLOGIJA 

Parodontologija je grana dentalne medicine koja se bavi liječenjem bolesti potpornog aparata zuba – parodonta. Bolesti potpornog aparata zuba su gingivitis, parodontitis te gingivalne recesije. Simptomi koji ukazuju na gingivitis i parodontitis su krvarenje zubnog mesa, crvenilo, bol, neugodan zadah te pojava džepova. Gingivalna recesija, za razliku od gingivitisa i parodontitisa, nije posljedica upale već neadekvatne i traumatizirajuće higijene usne šupljine ili eventualno funkcionalnog preopterećenja. Preventivni postupci čišćenja kamenca i redoviti kontrolni pregledi mogu spriječiti nastanak ili usporiti napredovanje parodontne bolesti, a nakon uspješno provedene parodontološke terapije ovi postupci služe održavanju oralnog zdravlja.

ORTODONCIJA 

Lijepi, zdravi i pravilni zubi pridonose samopouzdanju, a time i uspjehu i zadovoljstvu u svakodnevnom životu, ali cilj ortodoncije nije isključivo estetika, jer pravilno postavljeni zubi su i važni za zdravlje čitavog sustava za žvakanje, čeljusnog zgloba i mišića te okolnog zubnog tkiva.

Pravilan položaj zubi u čeljusti i pravilan odnos gornje i donje čeljusti omogućuju ravnomjeran prijenos sila žvakanja, a time se čuva i potporno tkivo zuba i sami zubi od preopterećenja, prekomjernog trošenja i propadanja te se umanjuju ili uklanjaju problemi u čeljusnom zglobu. Pravilno postavljene zube lakše je četkati i održavati njihovu higijenu, čime se smanjuje mogućnost nastanka karijesa i periodontalnih problema.

Prvi posjet ortodontu bi trebao biti u dobi od 7 godina. U toj dobi se mogu ispraviti manje i predvidjeti buduće nepravilnosti. Tada se mogu primjenjivati mobilni aparati tzv. funkcionalne naprave i to isključivo kod djece koja još rastu