TJEDAN PSIHOLOGIJE U HERCEGOVINI

Podružnica psihologa Hercegovina (PPH), ogranak Društva psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine (DPFBIH) organizira Tjedan psihologije u Hercegovini 2021 (TSPUH 2021). Tjedan psihologije će se održati od 4.-10. listopada 2021. godine u susret Svjetskom danu mentalnog zdravlja koji se obilježava 10. listopada.

Glavni cilj manifestacije TSPUH 2021 je podizanje svijesti o važnosti sveobuhvatnog pristupa mentalnom zdravlju, kao i svijesti o ulozi psihologa u društvu danas, pri čemu se naglašava značaj psihosocijalne podrške kao sve bitniji dio odgovora na COVID-19 u našoj zemlji. Postoji hitna potreba primjene psiholoških spoznaja jer je trenutna pandemija dotaknula sve aspekte života ljudi, posebno mentalno zdravlje.

U svrhu podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, promicanja znanja i popularizacije psihologije kao znanosti, kao i ulaganja u sveobuhvatnu podršku u zajednici, u okviru TSPUH 2021, planirane su praktične radionice, interaktivna predavanja i webinari sa zanimljivim temama namijenjeni stručnjacima različitih profila (psiholozima, pedagozima, socijalnim radnicima i dr.), učenicima, roditeljima, te široj javnosti.

Ulaz je slobodan za aktivnosti za koje je navedeno da su namijenjene široj javnosti.

U aktivnostima sudjeluju i naše djelatnice, psihologinje doc.dr.sc. Tea Vučina i Ana Grbeša, mag.psych.