Ostali projekti

Otvorenje zgrade “Logopedija”

2020-06-19T07:41:32+00:00

Otvorenje zgrade "Logopedija" Svečano otvorena novoizgrađena zgrada „Logopedije“ i puštanje u rad Službe za psihofiziološke i govorne poteškoće Doma zdravlja Mostar - „ Kuvajt“ Centar za rehabilitaciju djece sa ugrađenom umjetnom pužnicom, slušnim, govornim i psihofiziološkim poremećajima. Kontinuiranim radom i naporima kojima su Uprave Doma zdravlja Mostar nastojale osigurati sredstva za [...]

Otvorenje zgrade “Logopedija”2020-06-19T07:41:32+00:00

Projekt jačanja sestrinstva u BiH (ProSes)

2020-06-19T07:33:51+00:00

Projekt jačanja sestrinstva u BiH (ProSes) Realizira se uz podršku vlade Švicarske u cijeloj BiH s ciljem poboljšanja zdravstvenih prilika te povećanjem kvalitete i pristupa zdravstvenim uslugama. Neposredni korisnici projekta su medicinske sestre i tehničari kao i drugi zdravstveni suradnici, dok su krajnji  korisnici zdravstvenih usluga, odnosno opća populacija, te posebno [...]

Projekt jačanja sestrinstva u BiH (ProSes)2020-06-19T07:33:51+00:00

Uspješna suradnja s Vladom Republike Hrvatske

2020-06-19T07:33:23+00:00

Uspješna suradnja s Vladom Republike Hrvatske Zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske, odnosno, Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, čije je čulo prepoznatljivosti kvalitetnih i potrebitih projekata u našem slučaju bilo izrazito pozitivno razvijeno. Tako smo u proteklih dvije godine realizirali dva hvale vrijedna projekta. Naša ustanova i njeni korisnici su [...]

Uspješna suradnja s Vladom Republike Hrvatske2020-06-19T07:33:23+00:00

RACE

2020-06-18T07:53:08+00:00

RACE – akronim projekta šireg naziva „Race for life“ ili u prijevodu „Utrka za život“ Ovaj projekt je nastao kao rezultat dvogodišnjeg angažmana i rada Uprave Doma zdravlja Mostar. Kao finalizirana aplikacija, delegiran je euorpskim fondovima, točnije uvršten u aplikaciju za program prekogranične suradnje IPA CBC trilaterala (Hrvatska, BiH, Crna Gora), [...]

RACE2020-06-18T07:53:08+00:00

Fotonaponska elektrana 23 kW u Domu zdravlja Mostar

2020-06-18T07:55:35+00:00

Fotonaponska elektrana 23 kW u Domu zdravlja Mostar Od ideje pa do realizacije ovog projekta, odnosno do prvih kilovata je prošlo skoro dvije godine. Tada je menadžment imao viziju da zgrada Doma zdravlja Mostar bude "pametna, samoodrživa i ekološki osviještena", i prema tome cilju smo krenuli malim ali sigurnim koracima. Projekt [...]

Fotonaponska elektrana 23 kW u Domu zdravlja Mostar2020-06-18T07:55:35+00:00