Centar za edukaciju kadrova

Voditelj Centra

doc. dr. sc. Amra Zalihić, dr. med., spec. obiteljske medicine

e-mail: amra.zalihic@dzmostar.com

telefon: 036/322-537

Još od 2001. godine se održava edukacija djelatnika u EC, međutim donošenjem pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta DZ Mostar, 2012. godine je unutar službe PZZ organiziran Centar za edukaciju kadrova Doma zdravlja s imenovanim voditeljem i koordinatorom. 29.06.2012. je potpisan Memorandum o poslovnoj suradnji između 4 postojeća Edukacijska centra na području FBiH.

U EC DZ Mostar se svakodnevno radi edukacija liječnika i medicinskih sestara/tehničara kroz specijalizacije, Program dodatne obuke (PAT), TME, FAMI, razna sponzorirana i nesponzorirana predavanja. Do sada su specijalizaciju završila 72 liječnika, PAT program 203 liječnika i 428 medicinskih sestara/tehničara. Trenutno su u programu specijalizacije 4 specijalizanta, a ove godine smo ponovno organizirali PAT edukaciju, gdje je prijavljeno 11 liječnika i 25 medicinskih sestara/tehničara. Također, ovu godinu je organizirana i trajna medicinska edukacija u suradnji Udruženja liječnika OPM – Podružnica Mostar i farmaceutskih kuća Berlin Chemie (kao ponosnog partnera Udruženja) i Bosnalijek. Svaki mjesec se održi po jedno predavanje na unaprijed dogovorenu temu, a predavanja su organizirana treću srijedu u mjesecu.

U suradnji s Medicinskim fakultetom se održavaju i mali izborni predmet „Komunikacija“ za studente medicine, te predmet Higijena objekata za studente treće godine Fakulteta zdravstvenih studija.

Vodiči i prezentacije za preuzimanje

Predavanja PAT 2019/2020 za preuzimanje:

Liječnici:

Lekcija 16. – Onkologija

Lekcija 17. – Psihosocijalni problemi III dio

Lekcija 18. – Kardiovaskularne bolesti II dio

Lekcija 19. – Kardiovaskularne bolesti III dio

Lekcija 20.

Lekcija 21.

Lekcija 22.

Sestre:

Lekcija 16. – Onkologija

Lekcija 17. – Psihosocijalni problemi III dio

Lekcija 18. – Kardiovaskularne bolesti II dio

Lekcija 19. – Kardiovaskularne bolesti III dio

Lekcija 20. – Psihosocijalni problemi

Lekcija 22. – Muskoloskeletalni problemi